Language(by Gtranslate):

Table of Contents

YouTube player

Kahulugan ng Employment

employment

Ang employment ay ang kalagayan na isang tao pagdating sa kanyang kabuhayan. Masasabing employed ang isang tao kung siya ay kasalukuyang may hanapbuhay o trabaho.

Kahulugan ng Unemployment

unemployment

Ito ay nangyayari kapag ang mga tao ay walang trabaho ngunit aktibong naghahanap ng trabaho.

Ito ay isang kondisyon kung saan ang mga manggagawa ay walang makita o mapasukang trabaho.

Kahulugan ng Underemployment

Ang isang manggagawa ay maaaring ituring na underemployed kung sila ay employed ngunit ang kanilang trabaho ay isang part-time job sa halip na isang full-time job.

Maaari din maturing na underemployed kung sila ay labis na kwalipikado at may edukasyon, karanasan, at kasanayan na lumampas sa mga kinakailangan ng trabaho.

BASAHIN DIN:

Similar Posts