Kalagayan ng mga Manggagawa sa Iba’t Ibang Sektor
| |

Kalagayan ng mga Manggagawa sa Iba’t Ibang Sektor

Sitwasyon ng Employment sa Iba’t ibang sektor sa Pilipinas Noong September 2021, mahigit 4.25 million ang Pilipinong unemployed at nagresulta sa 8.9 unemployment rate Ang Labor Force Participation rate noong Sept. 2021, bumaba ng bahagya na nagdulot ng 63.6 LFPR. Bumaba din ang Employment rate mula 91.9 noong August 2021 patungong 91.1 noong Sept. 2021….

Pagharap sa Hamon ng Globalisasyon
| |

Pagharap sa Hamon ng Globalisasyon

Kahit na maraming mga magandang epekto ang globalisasyon sa polika at ekonomiya, ang mga negatibong epekto ng globalisasyon ay higit na nararamdaman ng mga minoridad ng lipunan. Ang mga taong nasa laylayan ng lipunan ay mas vulnerable sa mga epekto ng globalisasyon at ang mas masama nito ay kakaunti ang kanilang kakayahan para protektahan ang…

Ano ang Konsepto ng Pag-unlad?
| |

Ano ang Konsepto ng Pag-unlad?

Ang pag-unlad ay madalas tumutukoy sa dahan-dahan na pagbabago, pagsulong at paglago ng isang bagay o gawain. Pagdating sa sosyo-ekonomikong pag-unlad, ang pag-unlad ay isang salita na mas naiuugnay sa mga pagbabago na nagdudulot ng mabuti. Ngunit ang ideya ng isang tao tungkol sa maituturing na pag-unlad ay maaaring iba sa ideya ng ibang tao…

Outsourcing at ang mga Uri nito
|

Outsourcing at ang mga Uri nito

Ang outsourcing ay tumutukoy sa pagkuha ng isang kompanya ng serbisyo mula sa ibang kompanya na may kaukulang bayad upang gumawa ng isang bahagi ng proseso ng paggawa. Pangunahing layunin nito na mapagaan at mapabilis ang gawain ng isang kompanya. Minsan ito rin ay ginagawa upang makapagtipid sa gastos ng produksyon o serbisyo. Isang halimbawa…

Kahulugan ng Employment, Unemployment at Underemployment
|

Kahulugan ng Employment, Unemployment at Underemployment

Kahulugan ng Employment Ang employment ay ang kalagayan na isang tao pagdating sa kanyang kabuhayan. Masasabing employed ang isang tao kung siya ay kasalukuyang may hanapbuhay o trabaho. Kahulugan ng Unemployment Ito ay nangyayari kapag ang mga tao ay walang trabaho ngunit aktibong naghahanap ng trabaho. Ito ay isang kondisyon kung saan ang mga manggagawa…

Ano ang Komunismo?: Kahulugan at Katangian
| | |

Ano ang Komunismo?: Kahulugan at Katangian

Ang komunismo ay isang anyo ng pamahalaan na malapit na iniuugnay sa pilosopong si Karl Marx batay sa kanyang mga pananaw ng isang utopia na lipunan na inilalarawan niya sa kanyang aklat na “The Communist Manifesto”. Ayon sa paniniwala ni Karl Marx, ang sistemang kapitalismo ay nagdudulot ng hindi pagkakapantay-pantay ng tao sa isang lipunan….

Ano ang mga Aspektong Nakakaapekto sa Demand?
|

Ano ang mga Aspektong Nakakaapekto sa Demand?

Isang pinagtutuonan ng pansin ng Economics ay ang relasyon sa pagitan ng presyo at ng kagustuhan ng isang consumer na bilhin ang isang produkto o serbisyo. Ngunit may mga bagay na nakakaapekto sa demand ng isang produkto o serbisyo. Malaki ang maitutulong ng pagsusuri sa mga salik na ito upang higit na maunawaan ang mga…

Ano ang Ekonomiks?: Kahulugan, Kahalagahan at Uri
|

Ano ang Ekonomiks?: Kahulugan, Kahalagahan at Uri

Ano ang  kahulugan ng Ekonomiks? Ang ekonomiks ay isang disiplina na nag-aaral at tumatalakay sa mga paksang may kaugnayan sa produksyon, distribusyon at pagkonsumo ng mga produkto at serbisyo. Ito ay pag-aaral din sa mga paraan kung paano ginagamit ng isang lipunan ang kanyang limitadong pinagkukunang yaman at kung paano ito magagamit sa produksyon para…