Outsourcing at ang mga Uri nito

Ang outsourcing ay tumutukoy sa pagkuha ng isang kompanya ng serbisyo mula sa isang kompanya na may kaukulang bayad.

Pangunahing layunin nito na mapagaan ang gawain ng isang kompanya upang mapagtuunan nila ng pansin ang sa palagay nila ay higit na mahalaga.

Isang Halimbawa nito ay ang pagpapasa ng mga kompanya ng kanilang manufacturing ng ilang bahagi ng kanilang produkto sa mga pabrika sa ibang bansa, ito ay para mapababa ang presyo ng kanilang produkto at ang gastos sa paggawa dahil sa mababang pasweldo sa ibang bansa. Ang kompanya ngayon ay makakapagtuon ng pansin sa pagbuo ng disenyo ng produkto at ang pagbebenta ng mga produkto na iyon na hindi na nila kailangan isipin ang mga isyu dulot ng mass production.

Table of Contents

Uri ng Outsourcing Batay sa Serbisyo

outsourcing

Business Process Outsourcing (BPO)

Ang Business Process Outsourcing ay tumutugon sa prosesong pangnegosyo ng isang kompanya tulad ng pagbebenta ng produkto, customer support, marketing at iba pa.

Ang mga banko, internet service provider, mga tech manufacturer at iba pa ay kumukuha ng mga kompanya at pabrika upang tuparin ang isang mahalagang bahagi ng kanilang produksyon na maaaring bunsod ng ilang dahilan tulad ng mas mababang pasweldo o pangangailangan ng specialized na paraan ng produksyon.

Ang mga halimbawa nito ay ang mga call center companies na matatagpuan sa India at Pilipinas. Ang Taiwan Semiconductor Manufacturing Company naman ang isa sa pinakamalaking kompanya na nagiging outsourced producers ng mga semiconductor chips sa ilang malalaking kliente nila tulad ng Apple, Intel, Qualcomm, AMD and Nvidia.

Knowledge Process Outsourcing(KPO)

Ang mga KPO naman ay nakatuon sa mga gawaing nangangailangan ng mataas na antas ng kaalamang teknikal tulad ng pananaliksik, pagsusuri ng impormasyon at serbisyong legal.

Ilan sa mga halimbawa nito ay mga consultation firms, legal firms, mga freelance work, medical research, survey companies at iba pang mga kompanya na nagbibigay serbisyo sa pamamagitan ng pagtulong sa isang kompanya na magsaliksik at mag-analisa ng mga datos.

Uri ng Outsourcing Batay sa Distanya sa Pagitan ng Dalawang Kompanya

Offshoring

Pagkuha ng serbisyo ng isang kompanya sa iba pang kompanya na ang distansya ay napakalaki. Maaaring nasa ibang kontinente o nahihiwalay ang dalawang bansa ng isang karagatan.

Sa pagnanais ng mga outsourcing companies mula United States, at mga bansa sa Europe na makatipid sa mga gastusing kalakip ng nasabing serbisyo minarapat nilang kumuha ng serbisyo sa mga kompanya mula sa bansang Asyano tulad ng India at Pilipinas.

Nearshoring

Tumutukoy sa pagkuha ng serbisyo mula sa kompanya sa kalapit na bansa.

Layunin nitong iwasan ang mga suliraning kaakibat ng offshoring sapagkat inaasahan na ang kalapit bansang pagmumulan ng serbisyo ay may pagkakahawig kung di man pagkakatulad sa wika at kultura ng bansang nakikinabang sa paglilingkod nito.

Onshoring

Tinatawag ding domestic outsourcing na nangangahulugan ng pagkuha ng serbisyo sa isang kompanyang mula din sa loob ng bansa na nagbubunga ng higit na mababang gastusin sa operasyon.

BASAHIN DIN:

Leave a Comment

CebuanoChinese (Simplified)EnglishFilipinoFrenchHindiRussianSpanish