Outsourcing at ang mga Uri nito

Outsourcing at ang mga Uri nito 1

Ang outsourcing ay tumutukoy sa pagkuha ng isang kompanya ng serbisyo mula sa isang kompanya na may kaukulang bayad. Pangunahing layunin nito na mapagaan ang gawain ng isang kompanya upang mapagtuunan nila ng pansin ang sa palagay nila ay higit na mahalaga. Isang Halimbawa nito ay ang pagpapasa ng mga kompanya ng kanilang manufacturing ng … Read more

Kahulugan ng Employment, Unemployment at Underemployment

Kahulugan ng Employment, Unemployment at Underemployment 2

Kahulugan ng Employment Ang employment ay ang kalagayan na isang tao pagdating sa kanyang kabuhayan. Masasabing employed ang isang tao kung siya ay kasalukuyang may hanapbuhay o trabaho. Kahulugan ng Unemployment Ito ay nangyayari kapag ang mga tao ay walang trabaho ngunit aktibong naghahanap ng trabaho. Ito ay isang kondisyon kung saan ang mga manggagawa … Read more

Ano ang mga Aspektong Nakakaapekto sa Demand?

Ano ang mga Aspektong Nakakaapekto sa Demand? 3

Isang pinagtutuonan ng pansin ng Economics ay ang relasyon sa pagitan ng presyo at ng kagustuhan ng isang consumer na bilhin ang isang produkto o serbisyo. Ngunit may mga bagay na nakakaapekto sa demand ng isang produkto o serbisyo. Malaki ang maitutulong ng pagsusuri sa mga salik na ito upang higit na maunawaan ang mga … Read more

Ano ang Karapatan Pantao at ang Universal Declaration of Human Right?

Ano ang Karapatan Pantao at ang Universal Declaration of Human Right? 4

Ano ang Karapatan Pantao? Ang Karapatan pantao ay mga Karapatan na likas sa lahat ng tao, anuman ang kanyang lahi, kasarian, nasyonalidad, etnisidad, relihiyon at iba pa. Ito ay ang pinakapayak na Karapatan at kalayaan na taglay ng isang tao, mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang kamatayan. Ang Karapatan pantao ay mga pamantayan na … Read more

Ano ang Diskriminasyon?

Ano ang Diskriminasyon? 5

Sa Pilipinas ang diskriminasyon dahil sa kasarian ang isa sa malaking isyu sa kasalukuyan. Mas lalo lamang naging maingay ang mga pangkasariang isyu sa Pilipinas dahil sa mga kaso ng pagpatay sa LGBT, malaking bilang ng karahasan sa babae at ang pagbibigay ng dagdag na karapatan sa mga LGBT sa mga kanluraning bansa. Maraming bahagi … Read more

Perspektibo sa Kontemporaryong Isyu: Conflict Theory

Perspektibo sa Kontemporaryong Isyu: Conflict Theory 6

Ano ang Conflict Theory? Ipinapaliwanag ng conflict theory na ang lipunan ay nasa estado ng isang perpetwal na tunggalian dahil sa pagtatalo ng mga tao sa mga limitadong likas na yaman. Nagkakaroon ng tensyon at hindi pagkakasunduan dahil sa hindi pantay na distribusyon ng kayamanan, inpluwensya at kapangyarihan sa pagitan ng mga pangkat sa loob … Read more

Ano ang Kontemporaryong Isyu?

kontemporaryong isyu

Ang kontemporaryong isyu ay mga isyu ng kasalukuyang panahon. Karamihan sa mga ito ay mga isyu na hindi naranasan ng mga ninuno natin sa mga nakaraang panahon at sa kasalukuyan lamang naging malaking usapin ang mga ito. Ilan sa halimbawa nito ay ang climate change, globalisasyon at mabilis na pag- usad ng teknolohiya. Kahulugan ng … Read more

Perspektibo sa Kontemporaryong Isyu: Sociological Imagination

Perspektibo sa Kontemporaryong Isyu: Sociological Imagination 7

Ang Sociological Imagination Lahat ng tao sa lipunan ay nakakaranas ng problema sa buhay, ito ay maaaring kawalan ng trabaho, problema sa kalusugan, kakulangan ng edukasyon, bisyo at iba pa. Madaling sabihin na ang mga problema na ito ay mga personal na isyu lamang ng tao na iyon at siya ang dapat lamang sisihin sa … Read more

Ano ang Kahulugan ng Hazard, Risk at Vulnerability?

hazard sign

Hazard Ang hazard ay mga bagay, pangyayari o gawain na maaaring magdulot ng pinsala sa buhay, ari-arian, at kalikasan. Halos lahat ng ginagalawan ng tao ay mga nakaambang mga hazard ngunit ang panganib na maaaring kaharapin ng isang indibuwal ay nakadepende sa mga sitwasyon. Dalawang Uri ng Hazard sa Pag-aaral ng mga Isyu Pangkalikasan Natural … Read more

Ano ang Pagkakaiba ng Climate Change at Global Warming?

Ano ang Pagkakaiba ng Climate Change at Global Warming? 8

Climate Change at Global Warming Ang panahon ay tumutukoy sa kasalukuyang kondisyon ng atmospera at mga pagbabago sa kondisyon nito sa loob ng ilang oras hanggang isang linggo. Ito’y ang pagbabago sa temperatura, bilis at direksyon ng hangin at iba pa. Ang klima naman ay ang pangkalahatang kalagayan ng atmospera sa mahabang panahon. Ang Klima … Read more

CebuanoChinese (Simplified)EnglishFilipinoFrenchHindiRussianSpanish