Kalagayan ng mga Manggagawa sa Iba’t Ibang Sektor
| |

Kalagayan ng mga Manggagawa sa Iba’t Ibang Sektor

Sitwasyon ng Employment sa Iba’t ibang sektor sa Pilipinas Noong September 2021, mahigit 4.25 million ang Pilipinong unemployed at nagresulta sa 8.9 unemployment rate Ang Labor Force Participation rate noong Sept. 2021, bumaba ng bahagya na nagdulot ng 63.6 LFPR. Bumaba din ang Employment rate mula 91.9 noong August 2021 patungong 91.1 noong Sept. 2021….

Pagharap sa Hamon ng Globalisasyon
| |

Pagharap sa Hamon ng Globalisasyon

Kahit na maraming mga magandang epekto ang globalisasyon sa polika at ekonomiya, ang mga negatibong epekto ng globalisasyon ay higit na nararamdaman ng mga minoridad ng lipunan. Ang mga taong nasa laylayan ng lipunan ay mas vulnerable sa mga epekto ng globalisasyon at ang mas masama nito ay kakaunti ang kanilang kakayahan para protektahan ang…

Globalisasyong Sosyo-Kultural, Teknolohikal at Politikal
|

Globalisasyong Sosyo-Kultural, Teknolohikal at Politikal

Ang globalisasyon ay may malaking epekto sa pagbabago ng mga kultura at pamumuhay ng mga tao. Ang mabilis na pag-unlad ng teknolohiya ay nagdulot ng mas mabiolis na pagpapasa ng mga ideolohiya at mga impormasyon. Ito ay nagdulot ng mas homogenous na kultura sa malaking bahagi ng daigdig. Ito ay mas madalaing makita sa uri…

Apat na Yugto ng Disaster Risk Reduction and Management (DRRM) Planning
|

Apat na Yugto ng Disaster Risk Reduction and Management (DRRM) Planning

Ang mga yugto pagpaplano sa sakuna ay isang mahalagang aspekto sa pag-iwas at pagbawas sa mga inaasahang epekto at pinsala nito sa mga mamamayan at sa komunidad. Bilang pagsunod na rin sa Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010, inaasahan na maging aktibo ang mga lokal na pamahalaan at ang komunidad sa pagsuri…

Epekto ng Climate Change sa Buhay ng mga Pilipino
|

Epekto ng Climate Change sa Buhay ng mga Pilipino

Ang Pilipinas ay higit na naapektuhan ng lumalalang Climate Change at nang di mapigilang pagtaas ng temperatura bunga ng Global Warming. Dahil katabi ng dagat at karagatan, ang Pilipinas ay hinahagupit ng mga mas lumalakas na bagyo at nasa peligro ng dahan dahan na pagtaas ng lebel ng tubig dagat. Sa artikulo na ito, ililista…

Ano ang Konsepto ng Pag-unlad?
| |

Ano ang Konsepto ng Pag-unlad?

Ang pag-unlad ay madalas tumutukoy sa dahan-dahan na pagbabago, pagsulong at paglago ng isang bagay o gawain. Pagdating sa sosyo-ekonomikong pag-unlad, ang pag-unlad ay isang salita na mas naiuugnay sa mga pagbabago na nagdudulot ng mabuti. Ngunit ang ideya ng isang tao tungkol sa maituturing na pag-unlad ay maaaring iba sa ideya ng ibang tao…

Outsourcing at ang mga Uri nito
|

Outsourcing at ang mga Uri nito

Ang outsourcing ay tumutukoy sa pagkuha ng isang kompanya ng serbisyo mula sa ibang kompanya na may kaukulang bayad upang gumawa ng isang bahagi ng proseso ng paggawa. Pangunahing layunin nito na mapagaan at mapabilis ang gawain ng isang kompanya. Minsan ito rin ay ginagawa upang makapagtipid sa gastos ng produksyon o serbisyo. Isang halimbawa…

Kahulugan ng Employment, Unemployment at Underemployment
|

Kahulugan ng Employment, Unemployment at Underemployment

Kahulugan ng Employment Ang employment ay ang kalagayan na isang tao pagdating sa kanyang kabuhayan. Masasabing employed ang isang tao kung siya ay kasalukuyang may hanapbuhay o trabaho. Kahulugan ng Unemployment Ito ay nangyayari kapag ang mga tao ay walang trabaho ngunit aktibong naghahanap ng trabaho. Ito ay isang kondisyon kung saan ang mga manggagawa…