LATEST ARTICLES

Unit of Length Converter: Metric System Vs Imperial System
Science | Tools

Unit of Length Converter: Metric System Vs Imperial System

Enter a value: MetersFeetInchesCentimeters Convert Result: ALSO CHECK OUT: Temperature Converter and Definition of Temperature Here is a list of common conversions between metric and imperial units: Length Area Volume Mass 1 inch = 2.54 centimeters1 foot = 0.3048 meters1 yard = 0.9144 meters1 mile = 1.60934 kilometers 1 square inch = 6.4516 square centimeters1…

The Emu War: When Bird Defeated Men
History | Trivia

The Emu War: When Bird Defeated Men

The “Emu War” was a military operation conducted in Western Australia in 1932 to address an increasing emu population that was causing crop damage. The emus irritated farmers because they would raid farms and destroy crops. The Australian government sent a small group of soldiers to deal with the birds. Major G.P.W. Meredith of the…

Araling Panlipunan

Epekto ng Climate Change sa Buhay ng mga Pilipino
Araling Panlipunan | Isyu Panlipunan

Epekto ng Climate Change sa Buhay ng mga Pilipino

Ang Pilipinas ay higit na naapektuhan ng lumalalang Climate Change at nang di mapigilang pagtaas ng temperatura bunga ng Global Warming. Dahil katabi ng dagat at karagatan, ang Pilipinas ay hinahagupit ng mga mas lumalakas na bagyo at nasa peligro ng dahan dahan na pagtaas ng lebel ng tubig dagat. Sa artikulo na ito, ililista…

Ang Pinagkaiba ng Gender at Sex
Isyu Panlipunan | Araling Panlipunan | Kasaysayan

Ang Pinagkaiba ng Gender at Sex

Sa wikang Filipino ang salitang kasarian ay ginagamit upang bigyan ng kahulugan ang sex at gender. Ito ay nagbibigay ng malaking problema sa mga usapin sa bansa na may kaugnayan sa sekswalidad dahil madalas na pinagpapalit ng mga tao ang kahulugan ng kasarian upang tukuyin ang sex at gender. Ano ang Sex? Ang sex ay…

Isyu Panlipunan

Kalagayan ng mga Manggagawa sa Iba’t Ibang Sektor
Araling Panlipunan | Ekonomiks | Isyu Panlipunan

Kalagayan ng mga Manggagawa sa Iba’t Ibang Sektor

Sitwasyon ng Employment sa Iba’t ibang sektor sa Pilipinas Noong September 2021, mahigit 4.25 million ang Pilipinong unemployed at nagresulta sa 8.9 unemployment rate Ang Labor Force Participation rate noong Sept. 2021, bumaba ng bahagya na nagdulot ng 63.6 LFPR. Bumaba din ang Employment rate mula 91.9 noong August 2021 patungong 91.1 noong Sept. 2021….

Pagharap sa Hamon ng Globalisasyon
Araling Panlipunan | Ekonomiks | Isyu Panlipunan

Pagharap sa Hamon ng Globalisasyon

Kahit na maraming mga magandang epekto ang globalisasyon sa polika at ekonomiya, ang mga negatibong epekto ng globalisasyon ay higit na nararamdaman ng mga minoridad ng lipunan. Ang mga taong nasa laylayan ng lipunan ay mas vulnerable sa mga epekto ng globalisasyon at ang mas masama nito ay kakaunti ang kanilang kakayahan para protektahan ang…

Globalisasyong Sosyo-Kultural, Teknolohikal at Politikal
Araling Panlipunan | Isyu Panlipunan

Globalisasyong Sosyo-Kultural, Teknolohikal at Politikal

Ang globalisasyon ay may malaking epekto sa pagbabago ng mga kultura at pamumuhay ng mga tao. Ang mabilis na pag-unlad ng teknolohiya ay nagdulot ng mas mabiolis na pagpapasa ng mga ideolohiya at mga impormasyon. Ito ay nagdulot ng mas homogenous na kultura sa malaking bahagi ng daigdig. Ito ay mas madalaing makita sa uri…

Economics/Ekonomiks

Kalagayan ng mga Manggagawa sa Iba’t Ibang Sektor
Araling Panlipunan | Ekonomiks | Isyu Panlipunan

Kalagayan ng mga Manggagawa sa Iba’t Ibang Sektor

Sitwasyon ng Employment sa Iba’t ibang sektor sa Pilipinas Noong September 2021, mahigit 4.25 million ang Pilipinong unemployed at nagresulta sa 8.9 unemployment rate Ang Labor Force Participation rate noong Sept. 2021, bumaba ng bahagya na nagdulot ng 63.6 LFPR. Bumaba din ang Employment rate mula 91.9 noong August 2021 patungong 91.1 noong Sept. 2021….

Industrial Revolution: Beginnings, Innovations, and Impact
Economics | English | History | Social Issues

Industrial Revolution: Beginnings, Innovations, and Impact

What is the Industrial Revolution? The Industrial Revolution (c. 1760 – 1840) was a transitional period in Europe and America that focused on change in manufacturing processes, from the development of products by hand to the use of machinery and automation. This period is characterized by the rapid development in manufacturing and various industries due…

4 na Gamit ng Salapi
Araling Panlipunan | Ekonomiks

4 na Gamit ng Salapi

Ano ang Salapi? Ito ay kahit anong bagay na maaaring magtaglay ng 4 na gamit: tagapamagitan ng palitan tuwing nagsasagawa ng kahit anong transaksyon(Medium of Exchange) Isang paraan ng pagsukat sa halaga sa pamamagitan ng paglalahad ng presyo ng kasalukuyan o hinaharap na transaksyon. (Measure of Value) Batayan ng mga ipinagpapaliban na bayad na ginagamit…

Kasaysayan/History

Ano ang Cold War? : Ang Kahulugan at Sanhi nito
Araling Panlipunan | Kasaysayan

Ano ang Cold War? : Ang Kahulugan at Sanhi nito

Ano ang Ibigsabihin ng Cold War? Ang Cold War ay ang tawag sa naging tungalian ng United States of America(USA) at nang United Soviet Socialist Republic(USSR o Soviet Union) na tumagal ng ilang dekada dahil sa pagtatalo ng dalawang bansa kaugnay sa kanilang mga ideyolohiya at ang nakaambang panganib ng malawakang digmaang nukleyar. Mga Salik…

School of Athena by Raffaello Sanzio da Urbino
Araling Panlipunan | Kasaysayan

Ano ang Renaissance?: Kahulugan, Simula at Bunga

Ang Pagsisimula ng Renaissance Sa pagtatapos ng Middle Ages, nagsimula lumakas ang awtoridad ng mga Europeong hari sa loob ng kanilang mga bansa samantalang ang kapangyarihan ng Simbahan ay nagsimulang pagdudahan ng mga tao. Kasabay nito, nagtapos ang mahabang panahon ng epidemya, digmaan at kahirapan sa Europa. Dahil sa muling panunumbalik ng kapayapaan sa buhay…

Ang Pinagkaiba ng Gender at Sex
Isyu Panlipunan | Araling Panlipunan | Kasaysayan

Ang Pinagkaiba ng Gender at Sex

Sa wikang Filipino ang salitang kasarian ay ginagamit upang bigyan ng kahulugan ang sex at gender. Ito ay nagbibigay ng malaking problema sa mga usapin sa bansa na may kaugnayan sa sekswalidad dahil madalas na pinagpapalit ng mga tao ang kahulugan ng kasarian upang tukuyin ang sex at gender. Ano ang Sex? Ang sex ay…

What is Mercantilism?
Economics | English | History

What is Mercantilism?

Definition of Mercantilism Mercantilism is a political and economic doctrine that aims to improve national development and strengthen state power by doing the following: Gathering precious metals (gold and silver) while maintaining the balance of trade in favor of the mercantilist country. Achieving economic independence through imperialism. Extracting and exploiting the natural resources and precious…

What was the Cause of the French Revolution?
English | History

What was the Cause of the French Revolution?

After France helped assist the Americans during the American revolution, some of the French revolutionaries also wanted change within their country. But unlike the revolution they took part in the American colonies, the change they wanted to happen in France was more radical. The American revolutionaries only wanted independence from the British empire while the…

Ano ang kahulugan ng Makabayan at Makabansa?
Araling Panlipunan | Filipino | History | Isyu Panlipunan | Kasaysayan

Ano ang kahulugan ng Makabayan at Makabansa?

Makabayan at Makabansa Ang dalawang termino, makabayan at makabansa, ay madalas na napagpapalit ng karamihang tao dulot na rin ng halos magkatulad na kahulugan nila. Ang parehong salita ay tumutukoy sa masidhing pagmamahal sa bayan at ang katapatan ng isang mamamayan sa bansa na kanyang kinalakihan. Pagiging Makabayan (Patriotism) Ang pagiging makabayan ay tumutukoy sa…