Outsourcing at ang mga Uri nito

Outsourcing at ang mga Uri nito 1

Ang outsourcing ay tumutukoy sa pagkuha ng isang kompanya ng serbisyo mula sa isang kompanya na may kaukulang bayad. Pangunahing layunin nito na mapagaan ang gawain ng isang kompanya upang mapagtuunan nila ng pansin ang sa palagay nila ay higit na mahalaga. Isang Halimbawa nito ay ang pagpapasa ng mga kompanya ng kanilang manufacturing ng … Read more

Kahulugan ng Employment, Unemployment at Underemployment

Kahulugan ng Employment, Unemployment at Underemployment 2

Kahulugan ng Employment Ang employment ay ang kalagayan na isang tao pagdating sa kanyang kabuhayan. Masasabing employed ang isang tao kung siya ay kasalukuyang may hanapbuhay o trabaho. Kahulugan ng Unemployment Ito ay nangyayari kapag ang mga tao ay walang trabaho ngunit aktibong naghahanap ng trabaho. Ito ay isang kondisyon kung saan ang mga manggagawa … Read more

What is the difference between clichés and tropes?

What is the difference between clichés and tropes? 3

Tropes and clichés have been used interchangeably. Both of their meanings and uses have been categorized under the same purpose and function. Using tropes and clichés have played a central role in the existence of stories in books, novels, and films. However, to break the mold, tropes and clichés are not to be polarized between … Read more

Context Clues Explained

Context Clues Explained 4

What is a Context Clue? Context clues are clues or hints in a sentence, passage, or paragraph. This is for the understanding of the reader, as they are sometimes not familiar with some words. Learning the meaning of a specific word in a sentence is the easiest and practical way to create a strong vocabulary. … Read more

The Use of Transitional Signal in Writing

The Use of Transitional Signal in Writing 5

Writing transitional signals are nonverbal communication in which writers use words to convey sounds or visual cues. Writing signals result from how an author uses punctuation, word choice, and sentence structure to help readers better understand what is being written. Writing signals can be used with all types of text to add emphasis, clarity, effect, … Read more

Ano ang Komunismo?: Kahulugan at Katangian

Ano ang Komunismo?: Kahulugan at Katangian 6

Ang komunismo ay isang anyo ng pamahalaan na malapit na iniuugnay sa pilosopong si Karl Marx batay sa kanyang mga pananaw ng isang utopia na lipunan na inilalarawan niya sa kanyang aklat na “The Communist Manifesto”. Sa paniniwala ni Karl Marx, ang sistemang kapitalismo ay nagdudulot ng hindi pagkakapantay-pantay ng tao sa isang lipunan bunsod … Read more

Ano ang mga Aspektong Nakakaapekto sa Demand?

Ano ang mga Aspektong Nakakaapekto sa Demand? 7

Isang pinagtutuonan ng pansin ng Economics ay ang relasyon sa pagitan ng presyo at ng kagustuhan ng isang consumer na bilhin ang isang produkto o serbisyo. Ngunit may mga bagay na nakakaapekto sa demand ng isang produkto o serbisyo. Malaki ang maitutulong ng pagsusuri sa mga salik na ito upang higit na maunawaan ang mga … Read more

9 Digital Tools That Can Help a Teacher with Online Blended Teaching in 2021

9 Digital Tools That Can Help a Teacher with Online Blended Teaching in 2021 8

In this new era of learning, technology is playing a fundamental role in teaching students. Both teachers and students are relying on the internet and digital tools to make learning easier and fun. Here are some of the digital tools teachers are using: 9 Digital Tools a Teacher Should Check Out 1. Edmodo With over … Read more

Ano ang Demokrasya?

demokrasya, democracy

Ano ang kahulugan ng demokrasya? Ang demokrasya, nangangahulugan na pamumuno ng mga tao. Ito ay nagmula sa salitang Griyego na “demokratia”, na pinagsamang salita ng “demos” (tao) at “kratos” (estado), noong 5 BCE na tumutukoy sa sistemang politikal na umiiral sa mga sinaunang lungsod-estado ng Gresya. Ito ay isang sistema ng pamahalaan na kung saan … Read more

CebuanoChinese (Simplified)EnglishFilipinoFrenchHindiRussianSpanish