Ano ang Komunismo?: Kahulugan at Katangian

Ano ang Komunismo?: Kahulugan at Katangian 1

Ang komunismo ay isang anyo ng pamahalaan na malapit na iniuugnay sa pilosopong si Karl Marx batay sa kanyang mga pananaw ng isang utopia na lipunan na inilalarawan niya sa kanyang aklat na “The Communist Manifesto”. Sa paniniwala ni Karl Marx, ang sistemang kapitalismo ay nagdudulot ng hindi pagkakapantay-pantay ng tao sa isang lipunan bunsod … Read more

Ano ang mga Aspektong Nakakaapekto sa Demand?

Ano ang mga Aspektong Nakakaapekto sa Demand? 2

Isang pinagtutuonan ng pansin ng Economics ay ang relasyon sa pagitan ng presyo at ng kagustuhan ng isang consumer na bilhin ang isang produkto o serbisyo. Ngunit may mga bagay na nakakaapekto sa demand ng isang produkto o serbisyo. Malaki ang maitutulong ng pagsusuri sa mga salik na ito upang higit na maunawaan ang mga … Read more

9 Digital Tools That Can Help a Teacher with Online Blended Teaching in 2021

9 Digital Tools That Can Help a Teacher with Online Blended Teaching in 2021 3

In this new era of learning, technology is playing a fundamental role in teaching students. Both teachers and students are relying on the internet and digital tools to make learning easier and fun. Here are some of the digital tools teachers are using: 9 Digital Tools a Teacher Should Check Out 1. Edmodo With over … Read more

Ano ang Demokrasya?

demokrasya, democracy

Ano ang kahulugan ng demokrasya? Ang demokrasya, nangangahulugan na pamumuno ng mga tao. Ito ay nagmula sa salitang Griyego na “demokratia”, na pinagsamang salita ng “demos” (tao) at “kratos” (estado), noong 5 BCE na tumutukoy sa sistemang politikal na umiiral sa mga sinaunang lungsod-estado ng Gresya. Ito ay isang sistema ng pamahalaan na kung saan … Read more

Ano ang Ekonomiks?: Kahulugan, Kahalagahan at Uri

Ano ang Ekonomiks?: Kahulugan, Kahalagahan at Uri 4

Ano ang  kahulugan ng Ekonomiks? Ang ekonomiks ay isang disiplina na nag-aaral at tumatalakay sa mga paksang may kaugnayan sa produksyon, distribusyon at pagkonsumo ng mga produkto at serbisyo. Ito ay pag-aaral din sa mga paraan kung paano ginagamit ng isang lipunan ang kanyang limitadong pinagkukunang yaman at kung paano ito magagamit sa produksyon para … Read more

What is Cryptocurrency?: Cryptocurrency Explained

What is Cryptocurrency?: Cryptocurrency Explained 5

Cryptocurrency is one of the most unique digital assets in the world today. One of the most well-known cryptocurrencies is Bitcoin. This article will explain what cryptocurrency is, its history, the current use of cryptocurrency, the advantages and disadvantages, and the expected future. What Is Cryptocurrency Cryptocurrency is a digital and virtual currency. A virtual … Read more

Ano ang Karapatan Pantao at ang Universal Declaration of Human Right?

Ano ang Karapatan Pantao at ang Universal Declaration of Human Right? 6

Ano ang Karapatan Pantao? Ang Karapatan pantao ay mga Karapatan na likas sa lahat ng tao, anuman ang kanyang lahi, kasarian, nasyonalidad, etnisidad, relihiyon at iba pa. Ito ay ang pinakapayak na Karapatan at kalayaan na taglay ng isang tao, mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang kamatayan. Ang Karapatan pantao ay mga pamantayan na … Read more

Ano ang Pagkakaiba ng Pagkamamamayan at Nasyonalidad?

Ano ang Pagkakaiba ng Pagkamamamayan at Nasyonalidad? 7

Ang pagkamamamayan ay isang legal na katayuan na kinikilala ang isang indibidwal bilang bahagi ng isang estado salamantalang ang nasyonalidad ay madalas na tumutukoy sa lugar kung saan ipinanganak ang isang tao o kung saang estado siya may pagkamamamayan. Madalas ang terminong pagkamamamayan at nasyonalidad ay nagpapapalit dahil madalas walang pagkakaiba sa nais nitong tukuyin. … Read more

How to Differentiate Biases from Prejudices?

How to Differentiate Biases from Prejudices? 8

What differentiates biases from prejudices? It is important to understand that prejudice is the tendency to form an opinion or a prejudgment before acquiring awareness on a relevant fact regarding a case. On the other hand, a bias is being included or having an outlook that supports holding or presenting a partial perspective. What is … Read more

How to Use Conditionals in Expressing Arguments?

how to use conditionals to express arguments

Using conditionals in expressing arguments is important if you’re making a persuasive argument and you want to win over potential new supporters, then it’s important that you use conditionals in your statements. Simply put, conditionals make your arguments more convincing and more accurate because they offer both sides of an argument. If someone is on … Read more