Kalagayan ng mga Manggagawa sa Iba’t Ibang Sektor
| |

Kalagayan ng mga Manggagawa sa Iba’t Ibang Sektor

Sitwasyon ng Employment sa Iba’t ibang sektor sa Pilipinas Noong September 2021, mahigit 4.25 million ang Pilipinong unemployed at nagresulta sa 8.9 unemployment rate Ang Labor Force Participation rate noong Sept. 2021, bumaba ng bahagya na nagdulot ng 63.6 LFPR. Bumaba din ang Employment rate mula 91.9 noong August 2021 patungong 91.1 noong Sept. 2021….

Pagharap sa Hamon ng Globalisasyon
| |

Pagharap sa Hamon ng Globalisasyon

Kahit na maraming mga magandang epekto ang globalisasyon sa polika at ekonomiya, ang mga negatibong epekto ng globalisasyon ay higit na nararamdaman ng mga minoridad ng lipunan. Ang mga taong nasa laylayan ng lipunan ay mas vulnerable sa mga epekto ng globalisasyon at ang mas masama nito ay kakaunti ang kanilang kakayahan para protektahan ang…

Globalisasyong Sosyo-Kultural, Teknolohikal at Politikal
|

Globalisasyong Sosyo-Kultural, Teknolohikal at Politikal

Ang globalisasyon ay may malaking epekto sa pagbabago ng mga kultura at pamumuhay ng mga tao. Ang mabilis na pag-unlad ng teknolohiya ay nagdulot ng mas mabiolis na pagpapasa ng mga ideolohiya at mga impormasyon. Ito ay nagdulot ng mas homogenous na kultura sa malaking bahagi ng daigdig. Ito ay mas madalaing makita sa uri…

Apat na Yugto ng Disaster Risk Reduction and Management (DRRM) Planning
|

Apat na Yugto ng Disaster Risk Reduction and Management (DRRM) Planning

Ang mga yugto pagpaplano sa sakuna ay isang mahalagang aspekto sa pag-iwas at pagbawas sa mga inaasahang epekto at pinsala nito sa mga mamamayan at sa komunidad. Bilang pagsunod na rin sa Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010, inaasahan na maging aktibo ang mga lokal na pamahalaan at ang komunidad sa pagsuri…

Epekto ng Climate Change sa Buhay ng mga Pilipino
|

Epekto ng Climate Change sa Buhay ng mga Pilipino

Ang Pilipinas ay higit na naapektuhan ng lumalalang Climate Change at nang di mapigilang pagtaas ng temperatura bunga ng Global Warming. Dahil katabi ng dagat at karagatan, ang Pilipinas ay hinahagupit ng mga mas lumalakas na bagyo at nasa peligro ng dahan dahan na pagtaas ng lebel ng tubig dagat. Sa artikulo na ito, ililista…

Ano ang Konsepto ng Pag-unlad?
| |

Ano ang Konsepto ng Pag-unlad?

Ang pag-unlad ay madalas tumutukoy sa dahan-dahan na pagbabago, pagsulong at paglago ng isang bagay o gawain. Pagdating sa sosyo-ekonomikong pag-unlad, ang pag-unlad ay isang salita na mas naiuugnay sa mga pagbabago na nagdudulot ng mabuti. Ngunit ang ideya ng isang tao tungkol sa maituturing na pag-unlad ay maaaring iba sa ideya ng ibang tao…

Ano ang Demokrasya?
|

Ano ang Demokrasya?

Ano ang kahulugan ng demokrasya? Ang demokrasya, nangangahulugan na pamumuno ng mga tao. Ito ay nagmula sa salitang Griyego na “demokratia”, na pinagsamang salita ng “demos” (tao) at “kratos” (estado), noong 5 BCE na tumutukoy sa sistemang politikal na umiiral sa mga sinaunang lungsod-estado ng Gresya. Ito ay isang sistema ng pamahalaan na kung saan…

Ano ang Karapatan Pantao at ang Universal Declaration of Human Right?
| |

Ano ang Karapatan Pantao at ang Universal Declaration of Human Right?

Ano ang Karapatan Pantao? Ang Karapatan pantao ay mga Karapatan na likas sa lahat ng tao, anuman ang kanyang lahi, kasarian, nasyonalidad, etnisidad, relihiyon at iba pa. Ito ay ang pinakapayak na Karapatan at kalayaan na taglay ng isang tao, mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang kamatayan. Ang Karapatan pantao ay mga pamantayan na…

Ano ang Pagkakaiba ng Pagkamamamayan at Nasyonalidad?
| | |

Ano ang Pagkakaiba ng Pagkamamamayan at Nasyonalidad?

Ang pagkamamamayan ay isang legal na katayuan na kinikilala ang isang indibidwal bilang bahagi ng isang estado salamantalang ang nasyonalidad ay madalas na tumutukoy sa lugar kung saan ipinanganak ang isang tao o kung saang estado siya may pagkamamamayan. Madalas ang terminong pagkamamamayan at nasyonalidad ay nagpapapalit dahil madalas walang pagkakaiba sa nais nitong tukuyin….