Ano ang Demokrasya?

demokrasya, democracy

Ano ang kahulugan ng demokrasya? Ang demokrasya, nangangahulugan na pamumuno ng mga tao. Ito ay nagmula sa salitang Griyego na “demokratia”, na pinagsamang salita ng “demos” (tao) at “kratos” (estado), noong 5 BCE na tumutukoy sa sistemang politikal na umiiral sa mga sinaunang lungsod-estado ng Gresya. Ito ay isang sistema ng pamahalaan na kung saan … Read more

Ano ang Karapatan Pantao at ang Universal Declaration of Human Right?

Ano ang Karapatan Pantao at ang Universal Declaration of Human Right? 1

Ano ang Karapatan Pantao? Ang Karapatan pantao ay mga Karapatan na likas sa lahat ng tao, anuman ang kanyang lahi, kasarian, nasyonalidad, etnisidad, relihiyon at iba pa. Ito ay ang pinakapayak na Karapatan at kalayaan na taglay ng isang tao, mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang kamatayan. Ang Karapatan pantao ay mga pamantayan na … Read more

Ano ang Pagkakaiba ng Pagkamamamayan at Nasyonalidad?

Ano ang Pagkakaiba ng Pagkamamamayan at Nasyonalidad? 2

Ang pagkamamamayan ay isang legal na katayuan na kinikilala ang isang indibidwal bilang bahagi ng isang estado salamantalang ang nasyonalidad ay madalas na tumutukoy sa lugar kung saan ipinanganak ang isang tao o kung saang estado siya may pagkamamamayan. Madalas ang terminong pagkamamamayan at nasyonalidad ay nagpapapalit dahil madalas walang pagkakaiba sa nais nitong tukuyin. … Read more

Ano ang kahulugan ng Makabayan at Makabansa?

Ano ang kahulugan ng Makabayan at Makabansa? 3

Makabayan at Makabansa Ang dalawang termino, makabayan at makabansa, ay madalas na napagpapalit ng karamihang tao dulot na rin ng halos magkatulad na kahulugan nila. Ang parehong salita ay tumutukoy sa masidhing pagmamahal sa bayan at ang katapatan ng isang mamamayan sa bansa na kanyang kinalakihan. Pagiging Makabayan (Patriotism) Ang pagiging makabayan ay tumutukoy sa … Read more

Ano ang Implasyon? : Kahulugan, Sanhi at Epekto

Ano ang Implasyon? : Kahulugan, Sanhi at Epekto 4

Ang implasyon ay madalas na tumutukoy sa pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo na madalas na ginagamit, tulad ng pagkain, renta, langis, damit at iba pa. (Read the English version of this article: https://aralipunan.com/en/implasyon-inflation/) Ano ang kahulugan ng Implasyon? Ang implasyon ay pangkalahatang pagtaas ng mga presyo sa loob ng isang ekonomiya sa … Read more

Ano ang Diskriminasyon?

Ano ang Diskriminasyon? 5

Sa Pilipinas ang diskriminasyon dahil sa kasarian ang isa sa malaking isyu sa kasalukuyan. Mas lalo lamang naging maingay ang mga pangkasariang isyu sa Pilipinas dahil sa mga kaso ng pagpatay sa LGBT, malaking bilang ng karahasan sa babae at ang pagbibigay ng dagdag na karapatan sa mga LGBT sa mga kanluraning bansa. Maraming bahagi … Read more

Ano ang mga Negatibong Epekto ng Globalisasyon?

Ano ang mga Negatibong Epekto ng Globalisasyon? 6

Sa kasalukuyan ang mga pangunahing mga kritiko ng globalisasyon ay mga taong mula sa mga grupo ng mga environmentalist, trade unions, workers’ rights group at mga anti-poverty groups. Ang mga negatibong epekto ng globalisasyon ay higit na nakikita sa  Ekonomiya, Pamumuhay, kultura at kapaligiran ng isang bansa. Negatibong Epekto ng MNC at TNC Mas higit … Read more

Ang mga Haligi ng Disenteng Paggawa

Ang mga Haligi ng Disenteng Paggawa 7

Ano ang Disenteng Paggawa? Ang disenteng paggawa ay tumutukoy sa hanapbuhay na may respeto sa mga karapatan ng isang tao at sa kanyang karapatan bilang isang manggagawa na magkaroon ng ligtas at maayos na kondisyon sa pagtatrabaho na  kung saan hindi naaabuso ang isang manggagawa, pisikal man o mental. Ayon sa International Labour Organization, ang … Read more

Ano ang Aristokrasya?

Ano ang Aristokrasya? 8

Ano ang kahulugan ng Aristokrasya? Ang Aristokrasya ay tumutukoy sa anyo ng pamahalaan kung saan ang mga mayayaman na maharlika ang binibigyan ng kapangyarihan namamuno sa lipunan. Ang mga posisyon ng pamahalaan ay nakalaan sa isang maliit na pangkat na kinabibilangan ng mga nakakataas sa sosyo-ekonomikong aspeto ng lipunan at madalas ay ipinapamana ang posisyon … Read more

Ano ang Anarkiya?

Ano ang Anarkiya? 9

Ano ang Kahulugan ng Anarkiya? Ang Anarkismo ay ang kawalan ng gobyerno, Ito ay isang pagkakataon na ang isang bansa o estado ay walang gumaganang sentralisadong pamahalaan. Minsan tinutukoy ng anarkiya ang kawalan ng pampublikong serbisyo, regulasyon, limitadong diplomatikong ugnayan sa mga katabing bansa at madalas ay nagkakaroon ng pagkawatak-watak ng lipunan na nahahati sa … Read more