Outsourcing at ang mga Uri nito

Outsourcing at ang mga Uri nito 1

Ang outsourcing ay tumutukoy sa pagkuha ng isang kompanya ng serbisyo mula sa isang kompanya na may kaukulang bayad. Pangunahing layunin nito na mapagaan ang gawain ng isang kompanya upang mapagtuunan nila ng pansin ang sa palagay nila ay higit na mahalaga. Isang Halimbawa nito ay ang pagpapasa ng mga kompanya ng kanilang manufacturing ng … Read more

Kahulugan ng Employment, Unemployment at Underemployment

Kahulugan ng Employment, Unemployment at Underemployment 2

Kahulugan ng Employment Ang employment ay ang kalagayan na isang tao pagdating sa kanyang kabuhayan. Masasabing employed ang isang tao kung siya ay kasalukuyang may hanapbuhay o trabaho. Kahulugan ng Unemployment Ito ay nangyayari kapag ang mga tao ay walang trabaho ngunit aktibong naghahanap ng trabaho. Ito ay isang kondisyon kung saan ang mga manggagawa … Read more

Ano ang Karapatan Pantao at ang Universal Declaration of Human Right?

Ano ang Karapatan Pantao at ang Universal Declaration of Human Right? 3

Ano ang Karapatan Pantao? Ang Karapatan pantao ay mga Karapatan na likas sa lahat ng tao, anuman ang kanyang lahi, kasarian, nasyonalidad, etnisidad, relihiyon at iba pa. Ito ay ang pinakapayak na Karapatan at kalayaan na taglay ng isang tao, mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang kamatayan. Ang Karapatan pantao ay mga pamantayan na … Read more

How to Differentiate Biases from Prejudices?

How to Differentiate Biases from Prejudices? 4

What differentiates biases from prejudices? It is important to understand that prejudice is the tendency to form an opinion or a prejudgment before acquiring awareness on a relevant fact regarding a case. On the other hand, a bias is being included or having an outlook that supports holding or presenting a partial perspective. What is … Read more

Ano ang kahulugan ng Makabayan at Makabansa?

Ano ang kahulugan ng Makabayan at Makabansa? 5

Makabayan at Makabansa Ang dalawang termino, makabayan at makabansa, ay madalas na napagpapalit ng karamihang tao dulot na rin ng halos magkatulad na kahulugan nila. Ang parehong salita ay tumutukoy sa masidhing pagmamahal sa bayan at ang katapatan ng isang mamamayan sa bansa na kanyang kinalakihan. Pagiging Makabayan (Patriotism) Ang pagiging makabayan ay tumutukoy sa … Read more

Ano ang Implasyon? : Kahulugan, Sanhi at Epekto

Ano ang Implasyon? : Kahulugan, Sanhi at Epekto 6

Ang implasyon ay madalas na tumutukoy sa pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo na madalas na ginagamit, tulad ng pagkain, renta, langis, damit at iba pa. (Read the English version of this article: https://aralipunan.com/en/implasyon-inflation/) Ano ang kahulugan ng Implasyon? Ang implasyon ay pangkalahatang pagtaas ng mga presyo sa loob ng isang ekonomiya sa … Read more

Isyu Pangkapaligiran sa Pilipinas

Isyu Pangkapaligiran sa Pilipinas 7

Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay nakakaranas ng iba’t ibang isyu pangkapaligiran tulad ng isyu sa solid waste, deforestation, polusyon sa hangin, at polusyon sa tubig. Gaano Kahalaga ang Likas na Yaman sa Pilipinas? Malaking bahagi ng pamumuhay at ekonomiya ng Pilipinas ang nakasalalay sa likas na yaman ng bansa at ang kapaligiran nito. Mahigit 10 … Read more

Ano ang mga Salik ng Produksyon?

Ano ang mga Salik ng Produksyon? 8

Mayroong apat na salik ng produksyon – lupa, kapital, paggawa, at ang entrepreneur. Ang apat na salik na ito ay ang mga pangunahing sangkap (input) na kinakailangan ng kahit anong lipunan upang makabuo ng produkto (output) na ninanais nito. Lupa Ito ay ang mga likas na yaman at iba pang bagay na galing sa kapaligiran … Read more

Ano ang Kapitalismo?: Kasaysayan at mga Katangian

Ano ang Kapitalismo?: Kasaysayan at mga Katangian 9

Ano ang Kapitalismo? Ang Kapitalismo (Capitalism), ay kilala rin sa tawag na “free enterprise”, “private enterprise”, o “free market” economy, ay ang dominanteng sistemang pang-ekonomiya sa Estados Unidos at iba pang mga bansang kanluranin. Ang kapitalismo ay isang sistema na kung saan ang mga pamamaraan ng produksyon at distribusyon ay pag-aari ng mga pribadong indibiduwal … Read more

Perspektibo sa Kontemporaryong Isyu: Conflict Theory

Perspektibo sa Kontemporaryong Isyu: Conflict Theory 10

Ano ang Conflict Theory? Ipinapaliwanag ng conflict theory na ang lipunan ay nasa estado ng isang perpetwal na tunggalian dahil sa pagtatalo ng mga tao sa mga limitadong likas na yaman. Nagkakaroon ng tensyon at hindi pagkakasunduan dahil sa hindi pantay na distribusyon ng kayamanan, inpluwensya at kapangyarihan sa pagitan ng mga pangkat sa loob … Read more

CebuanoChinese (Simplified)EnglishFilipinoFrenchHindiRussianSpanish