Kalagayan ng mga Manggagawa sa Iba’t Ibang Sektor
| |

Kalagayan ng mga Manggagawa sa Iba’t Ibang Sektor

Sitwasyon ng Employment sa Iba’t ibang sektor sa Pilipinas Noong September 2021, mahigit 4.25 million ang Pilipinong unemployed at nagresulta sa 8.9 unemployment rate Ang Labor Force Participation rate noong Sept. 2021, bumaba ng bahagya na nagdulot ng 63.6 LFPR. Bumaba din ang Employment rate mula 91.9 noong August 2021 patungong 91.1 noong Sept. 2021….

Pagharap sa Hamon ng Globalisasyon
| |

Pagharap sa Hamon ng Globalisasyon

Kahit na maraming mga magandang epekto ang globalisasyon sa polika at ekonomiya, ang mga negatibong epekto ng globalisasyon ay higit na nararamdaman ng mga minoridad ng lipunan. Ang mga taong nasa laylayan ng lipunan ay mas vulnerable sa mga epekto ng globalisasyon at ang mas masama nito ay kakaunti ang kanilang kakayahan para protektahan ang…

Globalisasyong Sosyo-Kultural, Teknolohikal at Politikal
|

Globalisasyong Sosyo-Kultural, Teknolohikal at Politikal

Ang globalisasyon ay may malaking epekto sa pagbabago ng mga kultura at pamumuhay ng mga tao. Ang mabilis na pag-unlad ng teknolohiya ay nagdulot ng mas mabiolis na pagpapasa ng mga ideolohiya at mga impormasyon. Ito ay nagdulot ng mas homogenous na kultura sa malaking bahagi ng daigdig. Ito ay mas madalaing makita sa uri…

Apat na Yugto ng Disaster Risk Reduction and Management (DRRM) Planning
|

Apat na Yugto ng Disaster Risk Reduction and Management (DRRM) Planning

Ang mga yugto pagpaplano sa sakuna ay isang mahalagang aspekto sa pag-iwas at pagbawas sa mga inaasahang epekto at pinsala nito sa mga mamamayan at sa komunidad. Bilang pagsunod na rin sa Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010, inaasahan na maging aktibo ang mga lokal na pamahalaan at ang komunidad sa pagsuri…

What is the Concept of Development?
|

What is the Concept of Development?

Development often refers to the gradual change, advancement and growth of something or an activity When it comes to socio-economic development, development is more associated with changes that bring about positive outcomes. But one person’s idea of ​​what constitutes progress may be different from another’s idea of development might mean because they may measure progress…

What is a Contemporary Issue?

What is a Contemporary Issue?

Contemporary issues are issues that are happening in the present. Most of these are issues that our ancestors did not experience in the past and only now have they become significant issues. Some examples are climate change, globalization, and rapid technological advances. Definition of Contemporary Issues Any event, idea, opinion, and topic related to a current issue…

What is Sociological Imagination

What is Sociological Imagination

The Sociological Imagination According to C. Wright Mills’ book “The Sociological Imagination”, the personal problems an individual faces may not only be caused by their failure to be a good citizen, these problems might be rooted to an encompassing issue that is also currently faced by the whole society. Everyone in society experiences problems in…

What is Communism: Meaning and Characteristics

What is Communism: Meaning and Characteristics

Communism is a form of government associated with the philosopher Karl Marx. It is based on his vision of what a utopian society would look like which he describes in his book “The Communist Manifesto”. According to Karl Marx, the capitalist system brings inequality to a society, and it is divided into different classes. This…

What is the Difference between Global Warming and Climate Change?
|

What is the Difference between Global Warming and Climate Change?

Climate Change and Global Warming Weather refers to the current condition of the atmosphere and would change over a brief period of time, hours to a week. It can be measured by observing the change in temperature, speed, and direction of the wind, and so on. Climate, on the other hand, is the general state…

What is Consanguinity and the Degrees of Consanguinity?
|

What is Consanguinity and the Degrees of Consanguinity?

Consanguinity refers to the relationship of people based on their bloodline. It is a trait shared by people who came from the same ancestor. Consanguinity is used in many countries as the basis for drafting laws relating to marriage and the inheritance of property. Its importance is highlighted by the different views of different countries…