Ano ang Karapatan Pantao at ang Universal Declaration of Human Right?
| |

Ano ang Karapatan Pantao at ang Universal Declaration of Human Right?

Ano ang Karapatan Pantao? Ang Karapatan pantao ay mga Karapatan na likas sa lahat ng tao, anuman ang kanyang lahi, kasarian, nasyonalidad, etnisidad, relihiyon at iba pa. Ito ay ang pinakapayak na Karapatan at kalayaan na taglay ng isang tao, mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang kamatayan. Ang Karapatan pantao ay mga pamantayan na…

Ano ang Pagkakaiba ng Pagkamamamayan at Nasyonalidad?
| | |

Ano ang Pagkakaiba ng Pagkamamamayan at Nasyonalidad?

Ang pagkamamamayan ay isang legal na katayuan na kinikilala ang isang indibidwal bilang bahagi ng isang estado salamantalang ang nasyonalidad ay madalas na tumutukoy sa lugar kung saan ipinanganak ang isang tao o kung saang estado siya may pagkamamamayan. Madalas ang terminong pagkamamamayan at nasyonalidad ay nagpapapalit dahil madalas walang pagkakaiba sa nais nitong tukuyin….

Ano ang kahulugan ng Makabayan at Makabansa?
| | | |

Ano ang kahulugan ng Makabayan at Makabansa?

Makabayan at Makabansa Ang dalawang termino, makabayan at makabansa, ay madalas na napagpapalit ng karamihang tao dulot na rin ng halos magkatulad na kahulugan nila. Ang parehong salita ay tumutukoy sa masidhing pagmamahal sa bayan at ang katapatan ng isang mamamayan sa bansa na kanyang kinalakihan. Pagiging Makabayan (Patriotism) Ang pagiging makabayan ay tumutukoy sa…

Tayutay o mga Talinghagang Pagpapahayag
|

Tayutay o mga Talinghagang Pagpapahayag

Ang matalinghagang pagpapahayag o tayutay ay nakakatulong maging masining at kaakit-akit ang pagpapahayag at pagsulat. Ang Ilang Tayutay na Madalas na Ginagamit Pagtutulad(Simile) Ito ay isang tayutay na ginagamit upang paghambingin ang dalawang bagay, tao, o pangyayari. Ito ay ginagamitan ng pariralang tulad ng, para, kagaya, mistula, katulad at iba pa. Halimbawa Ang kanyang labi…