Outsourcing at ang mga Uri nito

Outsourcing at ang mga Uri nito 1

Ang outsourcing ay tumutukoy sa pagkuha ng isang kompanya ng serbisyo mula sa isang kompanya na may kaukulang bayad. Pangunahing layunin nito na mapagaan ang gawain ng isang kompanya upang mapagtuunan nila ng pansin ang sa palagay nila ay higit na mahalaga. Isang Halimbawa nito ay ang pagpapasa ng mga kompanya ng kanilang manufacturing ng … Read more

Kahulugan ng Employment, Unemployment at Underemployment

Kahulugan ng Employment, Unemployment at Underemployment 2

Kahulugan ng Employment Ang employment ay ang kalagayan na isang tao pagdating sa kanyang kabuhayan. Masasabing employed ang isang tao kung siya ay kasalukuyang may hanapbuhay o trabaho. Kahulugan ng Unemployment Ito ay nangyayari kapag ang mga tao ay walang trabaho ngunit aktibong naghahanap ng trabaho. Ito ay isang kondisyon kung saan ang mga manggagawa … Read more

Ano ang mga Aspektong Nakakaapekto sa Demand?

Ano ang mga Aspektong Nakakaapekto sa Demand? 3

Isang pinagtutuonan ng pansin ng Economics ay ang relasyon sa pagitan ng presyo at ng kagustuhan ng isang consumer na bilhin ang isang produkto o serbisyo. Ngunit may mga bagay na nakakaapekto sa demand ng isang produkto o serbisyo. Malaki ang maitutulong ng pagsusuri sa mga salik na ito upang higit na maunawaan ang mga … Read more

Ano ang Ekonomiks?: Kahulugan, Kahalagahan at Uri

Ano ang Ekonomiks?: Kahulugan, Kahalagahan at Uri 4

Ano ang  kahulugan ng Ekonomiks? Ang ekonomiks ay isang disiplina na nag-aaral at tumatalakay sa mga paksang may kaugnayan sa produksyon, distribusyon at pagkonsumo ng mga produkto at serbisyo. Ito ay pag-aaral din sa mga paraan kung paano ginagamit ng isang lipunan ang kanyang limitadong pinagkukunang yaman at kung paano ito magagamit sa produksyon para … Read more

What is Cryptocurrency?: Cryptocurrency Explained

What is Cryptocurrency?: Cryptocurrency Explained 5

Cryptocurrency is one of the most unique digital assets in the world today. One of the most well-known cryptocurrencies is Bitcoin. This article will explain what cryptocurrency is, its history, the current use of cryptocurrency, the advantages and disadvantages, and the expected future. What Is Cryptocurrency Cryptocurrency is a digital and virtual currency. A virtual … Read more

Ano ang Implasyon? : Kahulugan, Sanhi at Epekto

Ano ang Implasyon? : Kahulugan, Sanhi at Epekto 6

Ang implasyon ay madalas na tumutukoy sa pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo na madalas na ginagamit, tulad ng pagkain, renta, langis, damit at iba pa. (Read the English version of this article: https://aralipunan.com/en/implasyon-inflation/) Ano ang kahulugan ng Implasyon? Ang implasyon ay pangkalahatang pagtaas ng mga presyo sa loob ng isang ekonomiya sa … Read more

Ano ang Elasticity at Price Elasticity?

Ano ang Elasticity at Price Elasticity? 7

Ano kahulugan ng Elasticty? Ang elasticity o elastisidad ay ang sukat ng pagiging sensitibo ng dami ng supply at demand relatibo sa pagbabago ng presyo. Ito rin ay tumutukoy sa kung gaano kalaki ang pagbabago sa demand ng isang indibidwal, consumer o isang prodyuser o  sa dami ng mga nililikhang supply dulot ng mga pagbabago … Read more

4 na Gamit ng Salapi

4 na Gamit ng Salapi 12

Ano ang Salapi? Ito ay kahit anong bagay na maaaring magtaglay ng 4 na gamit: tagapamagitan ng palitan tuwing nagsasagawa ng kahit anong transaksyon(Medium of Exchange) Isang paraan ng pagsukat sa halaga sa pamamagitan ng paglalahad ng presyo ng kasalukuyan o hinaharap na transaksyon. (Measure of Value) Batayan ng mga ipinagpapaliban na bayad na ginagamit … Read more

Mga Uri ng Estruktura ng Pamilihan

Mga Uri ng Estruktura ng Pamilihan 13

Ano ang Estruktura ng Pamilihan? Ang mga estruktura ng pamilihan(market structure) ay tumutukoy sa mga katangian ng pamilihan na kaugnay sa interaksyon ng mga nagtitinda sa bawat isa, o ang interaksyon ng mga mamimili at nagtitinda atbp. Ang ilan sa mga dapat bigyan pansin kung nais mong tukuyin ang uri estruktura ng pamilihan ay ang … Read more

Ang 4 na Sistemang Pang-ekonomiya

Ang 4 na Sistemang Pang-ekonomiya 14

Ano ang Sistemang Pang-ekonomiya? Ang sistemang pang-ekonomiya (economic system) ay sistema ng produksyon at distribusyon ng mga produkto at serbisyo sa loob ng isang lipunan o isang lugar. Nais ng mga sistema na ito na lutasin ang mga problema sa produksyon at distribusyon sa pamamagitan ng pagsagot sa tatlong mahalagang tanong: anong mga produkto at … Read more

CebuanoChinese (Simplified)EnglishFilipinoFrenchHindiRussianSpanish