Kalagayan ng mga Manggagawa sa Iba’t Ibang Sektor
| |

Kalagayan ng mga Manggagawa sa Iba’t Ibang Sektor

Sitwasyon ng Employment sa Iba’t ibang sektor sa Pilipinas Noong September 2021, mahigit 4.25 million ang Pilipinong unemployed at nagresulta sa 8.9 unemployment rate Ang Labor Force Participation rate noong Sept. 2021, bumaba ng bahagya na nagdulot ng 63.6 LFPR. Bumaba din ang Employment rate mula 91.9 noong August 2021 patungong 91.1 noong Sept. 2021….

Pagharap sa Hamon ng Globalisasyon
| |

Pagharap sa Hamon ng Globalisasyon

Kahit na maraming mga magandang epekto ang globalisasyon sa polika at ekonomiya, ang mga negatibong epekto ng globalisasyon ay higit na nararamdaman ng mga minoridad ng lipunan. Ang mga taong nasa laylayan ng lipunan ay mas vulnerable sa mga epekto ng globalisasyon at ang mas masama nito ay kakaunti ang kanilang kakayahan para protektahan ang…

What is Communism: Meaning and Characteristics

What is Communism: Meaning and Characteristics

Communism is a form of government associated with the philosopher Karl Marx. It is based on his vision of what a utopian society would look like which he describes in his book “The Communist Manifesto”. According to Karl Marx, the capitalist system brings inequality to a society, and it is divided into different classes. This…

Industrial Revolution: Beginnings, Innovations, and Impact
| | |

Industrial Revolution: Beginnings, Innovations, and Impact

What is the Industrial Revolution? The Industrial Revolution (c. 1760 – 1840) was a transitional period in Europe and America that focused on change in manufacturing processes, from the development of products by hand to the use of machinery and automation. This period is characterized by the rapid development in manufacturing and various industries due…

What is Mercantilism?
| |

What is Mercantilism?

Definition of Mercantilism Mercantilism is a political and economic doctrine that aims to improve national development and strengthen state power by doing the following: Gathering precious metals (gold and silver) while maintaining the balance of trade in favor of the mercantilist country. Achieving economic independence through imperialism. Extracting and exploiting the natural resources and precious…

Ano ang Konsepto ng Pag-unlad?
| |

Ano ang Konsepto ng Pag-unlad?

Ang pag-unlad ay madalas tumutukoy sa dahan-dahan na pagbabago, pagsulong at paglago ng isang bagay o gawain. Pagdating sa sosyo-ekonomikong pag-unlad, ang pag-unlad ay isang salita na mas naiuugnay sa mga pagbabago na nagdudulot ng mabuti. Ngunit ang ideya ng isang tao tungkol sa maituturing na pag-unlad ay maaaring iba sa ideya ng ibang tao…

Outsourcing at ang mga Uri nito
|

Outsourcing at ang mga Uri nito

Ang outsourcing ay tumutukoy sa pagkuha ng isang kompanya ng serbisyo mula sa isang kompanya na may kaukulang bayad. Pangunahing layunin nito na mapagaan ang gawain ng isang kompanya upang mapagtuunan nila ng pansin ang sa palagay nila ay higit na mahalaga. Isang Halimbawa nito ay ang pagpapasa ng mga kompanya ng kanilang manufacturing ng…

Kahulugan ng Employment, Unemployment at Underemployment
|

Kahulugan ng Employment, Unemployment at Underemployment

Kahulugan ng Employment Ang employment ay ang kalagayan na isang tao pagdating sa kanyang kabuhayan. Masasabing employed ang isang tao kung siya ay kasalukuyang may hanapbuhay o trabaho. Kahulugan ng Unemployment Ito ay nangyayari kapag ang mga tao ay walang trabaho ngunit aktibong naghahanap ng trabaho. Ito ay isang kondisyon kung saan ang mga manggagawa…