What is the Magna Carta of Women?

What is the Magna Carta of Women? 2

What is Republic Act 9710? Republic Act 9710 or also known as the Magna Carta of Women is a law made to protect the human rights of Filipino women and aims to eliminate all forms of discrimination, especially against marginalized women of sectors that are not given proper representation in society. It was enacted on … Read more

What is Scarcity?

What is Scarcity? 4

Scarcity is one of the problems that economics wants to solve. This occurs whenever the demand for services and products is much greater than the supply of goods and services. What is Scarcity? Scarcity exists due to the limited resources and the endless needs and wants of the people. This scarcity affects how a society … Read more

Ano ang Konsepto ng Pag-unlad?

Ano ang Konsepto ng Pag-unlad? 6

Ang pag-unlad ay madalas tumutukoy sa dahan-dahan na pagbabago, pagsulong at paglago ng isang bagay o gawain. Pagdating sa sosyo-ekonomikong pag-unlad, ang pag-unlad ay isang salita na mas naiuugnay sa mga pagbabago na nagdudulot ng mabuti. Ngunit ang ideya ng isang tao tungkol sa maituturing na pag-unlad ay maaaring iba sa ideya ng ibang tao … Read more

Outsourcing at ang mga Uri nito

Outsourcing at ang mga Uri nito 7

Ang outsourcing ay tumutukoy sa pagkuha ng isang kompanya ng serbisyo mula sa isang kompanya na may kaukulang bayad. Pangunahing layunin nito na mapagaan ang gawain ng isang kompanya upang mapagtuunan nila ng pansin ang sa palagay nila ay higit na mahalaga. Isang Halimbawa nito ay ang pagpapasa ng mga kompanya ng kanilang manufacturing ng … Read more

Kahulugan ng Employment, Unemployment at Underemployment

Kahulugan ng Employment, Unemployment at Underemployment 8

Kahulugan ng Employment Ang employment ay ang kalagayan na isang tao pagdating sa kanyang kabuhayan. Masasabing employed ang isang tao kung siya ay kasalukuyang may hanapbuhay o trabaho. Kahulugan ng Unemployment Ito ay nangyayari kapag ang mga tao ay walang trabaho ngunit aktibong naghahanap ng trabaho. Ito ay isang kondisyon kung saan ang mga manggagawa … Read more

Ano ang Komunismo?: Kahulugan at Katangian

Ano ang Komunismo?: Kahulugan at Katangian 9

Ang komunismo ay isang anyo ng pamahalaan na malapit na iniuugnay sa pilosopong si Karl Marx batay sa kanyang mga pananaw ng isang utopia na lipunan na inilalarawan niya sa kanyang aklat na “The Communist Manifesto”. Ayon sa paniniwala ni Karl Marx, ang sistemang kapitalismo ay nagdudulot ng hindi pagkakapantay-pantay ng tao sa isang lipunan. … Read more

Ano ang mga Aspektong Nakakaapekto sa Demand?

Ano ang mga Aspektong Nakakaapekto sa Demand? 10

Isang pinagtutuonan ng pansin ng Economics ay ang relasyon sa pagitan ng presyo at ng kagustuhan ng isang consumer na bilhin ang isang produkto o serbisyo. Ngunit may mga bagay na nakakaapekto sa demand ng isang produkto o serbisyo. Malaki ang maitutulong ng pagsusuri sa mga salik na ito upang higit na maunawaan ang mga … Read more