Ano ang Komunismo?: Kahulugan at Katangian

Ano ang Komunismo?: Kahulugan at Katangian 1

Ang komunismo ay isang anyo ng pamahalaan na malapit na iniuugnay sa pilosopong si Karl Marx batay sa kanyang mga pananaw ng isang utopia na lipunan na inilalarawan niya sa kanyang aklat na “The Communist Manifesto”. Sa paniniwala ni Karl Marx, ang sistemang kapitalismo ay nagdudulot ng hindi pagkakapantay-pantay ng tao sa isang lipunan bunsod … Read more

Ano ang mga Aspektong Nakakaapekto sa Demand?

Ano ang mga Aspektong Nakakaapekto sa Demand? 2

Isang pinagtutuonan ng pansin ng Economics ay ang relasyon sa pagitan ng presyo at ng kagustuhan ng isang consumer na bilhin ang isang produkto o serbisyo. Ngunit may mga bagay na nakakaapekto sa demand ng isang produkto o serbisyo. Malaki ang maitutulong ng pagsusuri sa mga salik na ito upang higit na maunawaan ang mga … Read more

Ano ang Ekonomiks?: Kahulugan, Kahalagahan at Uri

Ano ang Ekonomiks?: Kahulugan, Kahalagahan at Uri 3

Ano ang  kahulugan ng Ekonomiks? Ang ekonomiks ay isang disiplina na nag-aaral at tumatalakay sa mga paksang may kaugnayan sa produksyon, distribusyon at pagkonsumo ng mga produkto at serbisyo. Ito ay pag-aaral din sa mga paraan kung paano ginagamit ng isang lipunan ang kanyang limitadong pinagkukunang yaman at kung paano ito magagamit sa produksyon para … Read more

Ano ang Karapatan Pantao at ang Universal Declaration of Human Right?

Ano ang Karapatan Pantao at ang Universal Declaration of Human Right? 4

Ano ang Karapatan Pantao? Ang Karapatan pantao ay mga Karapatan na likas sa lahat ng tao, anuman ang kanyang lahi, kasarian, nasyonalidad, etnisidad, relihiyon at iba pa. Ito ay ang pinakapayak na Karapatan at kalayaan na taglay ng isang tao, mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang kamatayan. Ang Karapatan pantao ay mga pamantayan na … Read more

Ano ang Pagkakaiba ng Pagkamamamayan at Nasyonalidad?

Ano ang Pagkakaiba ng Pagkamamamayan at Nasyonalidad? 5

Ang pagkamamamayan ay isang legal na katayuan na kinikilala ang isang indibidwal bilang bahagi ng isang estado salamantalang ang nasyonalidad ay madalas na tumutukoy sa lugar kung saan ipinanganak ang isang tao o kung saang estado siya may pagkamamamayan. Madalas ang terminong pagkamamamayan at nasyonalidad ay nagpapapalit dahil madalas walang pagkakaiba sa nais nitong tukuyin. … Read more

Ano ang kahulugan ng Makabayan at Makabansa?

Ano ang kahulugan ng Makabayan at Makabansa? 6

Makabayan at Makabansa Ang dalawang termino, makabayan at makabansa, ay madalas na napagpapalit ng karamihang tao dulot na rin ng halos magkatulad na kahulugan nila. Ang parehong salita ay tumutukoy sa masidhing pagmamahal sa bayan at ang katapatan ng isang mamamayan sa bansa na kanyang kinalakihan. Pagiging Makabayan (Patriotism) Ang pagiging makabayan ay tumutukoy sa … Read more

Ano ang Implasyon? : Kahulugan, Sanhi at Epekto

Ano ang Implasyon? : Kahulugan, Sanhi at Epekto 7

Ang implasyon ay madalas na tumutukoy sa pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo na madalas na ginagamit, tulad ng pagkain, renta, langis, damit at iba pa. (Read the English version of this article: https://aralipunan.com/en/implasyon-inflation/) Ano ang kahulugan ng Implasyon? Ang implasyon ay pangkalahatang pagtaas ng mga presyo sa loob ng isang ekonomiya sa … Read more

Ano ang Diskriminasyon?

Ano ang Diskriminasyon? 8

Sa Pilipinas ang diskriminasyon dahil sa kasarian ang isa sa malaking isyu sa kasalukuyan. Mas lalo lamang naging maingay ang mga pangkasariang isyu sa Pilipinas dahil sa mga kaso ng pagpatay sa LGBT, malaking bilang ng karahasan sa babae at ang pagbibigay ng dagdag na karapatan sa mga LGBT sa mga kanluraning bansa. Maraming bahagi … Read more

Bakit sa Tabi ng mga Ilog Nagsimula ang mga Sinaunang Kabihasnan?

Bakit sa Tabi ng mga Ilog Nagsimula ang mga Sinaunang Kabihasnan? 9

Ang mga Ilog: Kanlungan ng Unang Kabihasnan Ang mga unang kabihasnan ay sumibol sa apat na ilog na matatagpuan sa Asya at Africa. Ang isa sa mga kabihasnan na ito ay ang sibilisasyon sa lambak ng Mesopotamia na naitatag sa pagitan ng ilog Tigris at ilog Euphrates. Sa Ilog Nile naman naitatag ang kabihasanang Ehipto … Read more

Ano ang Monarkiya: Ang Kahulugan at Halimbawa nito

Ano ang Monarkiya: Ang Kahulugan at Halimbawa nito 10

Ano ang kahulugan ng Monarkiya? Ang monarkiya ay isang sistema ng pamahalaan na nagtatalaga sa isang tao bilang ulo ng estado habangbuhay, hanggang siya ay pwersahan na mapaalis sa kapangyarihan o hanggang siya ay kusang loob na umalis sa pwesto. Ito ay isang sistema na kilala sa katangian nito ng pagpapasa ng kapangyarihan at awtoridad. … Read more