Ano ang Komunismo?: Kahulugan at Katangian

Ano ang Komunismo?: Kahulugan at Katangian 1

Ang komunismo ay isang anyo ng pamahalaan na malapit na iniuugnay sa pilosopong si Karl Marx batay sa kanyang mga pananaw ng isang utopia na lipunan na inilalarawan niya sa kanyang aklat na “The Communist Manifesto”. Sa paniniwala ni Karl Marx, ang sistemang kapitalismo ay nagdudulot ng hindi pagkakapantay-pantay ng tao sa isang lipunan bunsod … Read more

Ano ang Demokrasya?

demokrasya, democracy

Ano ang kahulugan ng demokrasya? Ang demokrasya, nangangahulugan na pamumuno ng mga tao. Ito ay nagmula sa salitang Griyego na “demokratia”, na pinagsamang salita ng “demos” (tao) at “kratos” (estado), noong 5 BCE na tumutukoy sa sistemang politikal na umiiral sa mga sinaunang lungsod-estado ng Gresya. Ito ay isang sistema ng pamahalaan na kung saan … Read more

Ano ang Pagkakaiba ng Pagkamamamayan at Nasyonalidad?

Ano ang Pagkakaiba ng Pagkamamamayan at Nasyonalidad? 2

Ang pagkamamamayan ay isang legal na katayuan na kinikilala ang isang indibidwal bilang bahagi ng isang estado salamantalang ang nasyonalidad ay madalas na tumutukoy sa lugar kung saan ipinanganak ang isang tao o kung saang estado siya may pagkamamamayan. Madalas ang terminong pagkamamamayan at nasyonalidad ay nagpapapalit dahil madalas walang pagkakaiba sa nais nitong tukuyin. … Read more

Ano ang kahulugan ng Makabayan at Makabansa?

Ano ang kahulugan ng Makabayan at Makabansa? 3

Makabayan at Makabansa Ang dalawang termino, makabayan at makabansa, ay madalas na napagpapalit ng karamihang tao dulot na rin ng halos magkatulad na kahulugan nila. Ang parehong salita ay tumutukoy sa masidhing pagmamahal sa bayan at ang katapatan ng isang mamamayan sa bansa na kanyang kinalakihan. Pagiging Makabayan (Patriotism) Ang pagiging makabayan ay tumutukoy sa … Read more

Ano ang Heograpiya?

Ano ang Heograpiya? 4

Kahulugan ng Heograpiya Ang ang heograpiya ay ang pag-aaral sa mga pisikal na katangian ng daigdig, ang iba’t ibang lugar sa mundo at ang relasyon ng tao sa kanyang kapaligiran. Sinusuri din ng isang geographer kung paano nakaaapekto ang kultura ng tao sa kapaligiran, at kung paano nakaaapekto ang lokasyon at lugar sa pamumuhay ng … Read more

Top 4 Deadliest Volcanic Eruptions in History

Top 4 Deadliest Volcanic Eruptions in History 5

In this day and age, we see some volcanic eruptions that seem to be quite devastating in their effects on the environment and the casualties they cause. However, the deadliest volcanic eruptions, “deadliest” defined here as having the biggest death toll to humans, happened long ago primarily in the 17th and 18th centuries in a … Read more

Sino ang Pambansang Bayani ng Pilipinas?

Sino ang Pambansang Bayani ng Pilipinas? 6

Walang iisang pambansang bayani sa Pilipinas. Ayon sa National Historical Commission of the Philippines(NHCP) Research, Publication and Heraldry Division, walang iisang opisyal na pambansang bayani ang Pilipinas. Mayroon lamang mga grupo ng tao na tinuturing na “pambansang bayani” Sa pamamagitan ng Executive Order no. 75 na naipatupad noong ika-28 ng Marso, taong 1993 nang dating … Read more

What is the Deal with the Immovable Ladder on the Church of Holy Sepulchre?

What is the Deal with the Immovable Ladder on the Church of Holy Sepulchre? 7

This refers to an immovable ladder that rests on the ledge that’s located in Jerusalem in Church of Holy Sepulchre. This immovable ladder has rested in this place all through these years since different church denominations have failed to agree on what they’ll do with it. In the 1850s it was agreed that Roman Catholic, Armenian Apostles, churches, Greek Orthodox will share space of the Church of Holy Sepulchre. Also Coptic, Syrian, and Ethiopian Orthodox Church were given rights to share part of the church.

Read more

Why did the Crusades Failed?

Why did the Crusades Failed? 8

The Crusades were a series of religious wars that engulfed Europe and the Middle East for around 400 years. They were fought in the name of God and the battles that raged across the Middle East were to expel the heathens from the Holy City of God – Jerusalem. Let us now take a look at the Crusades and why they failed.

Read more

What the Meaning of History and 4 Reasons Why It’s Important to Study It?

book, pen and magnifying glass

According to Webster and Oxford dictionaries, history is the chronological record of important events (affecting a nation, an individual, or institution) that oftentimes accompanies an explanation. Even though this is a commonly accepted definition of history it is not only just the record of past events but also the cause and effect of events.

A student would often ask the purpose of learning history. They would argue that history is boring and does not help in preparing them for a career. History is everywhere and being used in every facet of your life. Some examples, your medical and dental record, your photos, drawing, the result of last night’s basketball game are part of history.

Read more

CebuanoChinese (Simplified)EnglishFilipinoFrenchHindiRussianSpanish