Tayutay o mga Talinghagang Pagpapahayag

Tayutay o mga Talinghagang Pagpapahayag 1

Ang matalinghagang pagpapahayag o tayutay ay nakakatulong maging masining at kaakit-akit ang pagpapahayag at pagsulat. Ang Ilang Tayutay na Madalas na Ginagamit Pagtutulad(Simile) Ito ay isang tayutay na ginagamit upang paghambingin ang dalawang bagay, tao, o pangyayari. Ito ay ginagamitan ng pariralang tulad ng, para, kagaya, mistula, katulad at iba pa. Halimbawa Ang kanyang labi … Read more