Ano ang Merkantilismo?

Kahulugan ng Merkantilismo

Ang merkantilismo ay isang doktrina na nagnanais na mapalawig ang pambansang kaunlaran at mapalakas ang kapangyarihan ng estado sa pamamagitan ng sumusunod:

  1. Sa pagkalap ng mga mahahalagang metal(ito ay madalas na ginto at pilak) sa tulong ng pagpapanatili ng balance of trade na pabor sa merkantilistang bansa.
  2. Sa pagkamit ng pang-ekonomikong kasarinlan sa pamamagitan ng imperialismo.
  3. Sa paggamit at pagkuha sa mga likas na yaman at mahahalagang metal ng kanyang mga kolonya at kasabay nito ay ginagamit ng merkantilistang bansa ang kanyang mga kolonya bilang mga eksklusibong tagatangkilik sa kanyang binebentang mga export at produkto.

Ito ay naging sikat sa Europa sa ika-17 siglo, lalo na sa mga bansa na Britanya, Pransya, Espanya at Alemanya(Germany), kung saan ito ay naging pangunahing pampolitika at pang-ekonomiyang ideolohiya nila.

bullion merkantilismo
Photo by Bullion Vault

Maikling Paliwanag sa Merkantilismo

Unang lumitaw ang merkantilismo sa kasagsagan ng “panahon ng eksplorasyon” na muling nagpasigla sa kalakalan ng Europa. Ang dating sentro ng kalakalan at kapangyarihan na mga manor ay unti unti nang iniwan ng mga pinuno ng mga Europeong bansa, naging malinaw sa kanila na sa paglakas ng dayuhang kalakalan ang kapangyarihan at sentro ng kalakalan ay nasa kamay na ng Estado.

Ang mga medieval na konsepto ng pagsukat sa kapangyarihan ay napalitan ng mga doktrina ng merkantilismo. Noong 1600’s CE, ang naging sukatan ng kapangyarihan ng isang hari at estado ay ang dami ng ginto at pilak na hawak ng bansa at kung gaano kalaki ang hukbo ng bansa na iyon.

Upang mapanatili ang mga mahahalagang metal sa paglabas sa kaban ng bansa, ipinagbabawal o pinapaiwas ng estado ang kanyang mamamayan at mga katutubo sa kanilang kolonya na bumili ng mga ibang dayuhang kalakal. Ang Britanya ang isa sa unang bansa na nagpatupad ng sistema na ito. Sa pamamagitan ng Sugar Act of 1764, papatawan ng Britanya ng malaking buwis ang mga dayuhang asukal upang hindi bilhin sa mga kolonya nila. Ito ay inaasahan nilang magbigay ng monopoly para sa mga Briton na nag-eexport ng asukal sa kanilang kolonya.

Naging importante sa panahon na ito ang pangkonkolonya dahil sa pananaw ng mga merkantilista, ang  kolonya ay isang lamang pinagkukunang yaman dapat gamitin at mga taong nakatira doon ang mga taong maaaring bentahan ng mga produkto na kanilang lilikhain mula sa kinuha nilang yaman. Mula sa spices, mina ng ginto at pilak,asukal, at mga alipin ay kinukuha mula sa kolonya at ipinadadala sa Europa. Ang mga mangangalakal at mga may-ari ng barko ang higit na kumita sa gawain na ito.

Iba pang Artikulo

Ano ang Ibig-sabihin ng Renaissance?
Salik sa Pagsisimula ng Rebolusyong Pranses

Book recommendation and Affiliate links:

Kung nahihirapan at nais niyo pa din matuto kaugnay sa economics, maaaring makatulong sa inyo ang mga librong “The Economics Book: Big Ideas Simply Explained” (available in Amazon here and Lazada here)

Ang aklat na ito ay may mga ilustrasyon at mga pinadaling pagpapaliwanag sa mga konsepto ng economics na maaari mong maranasan sa iyong pag-aaral.