Ano ang Karapatan Pantao at ang Universal Declaration of Human Right?

Ano ang Karapatan Pantao at ang Universal Declaration of Human Right? 1

Ano ang Karapatan Pantao? Ang Karapatan pantao ay mga Karapatan na likas sa lahat ng tao, anuman ang kanyang lahi, kasarian, nasyonalidad, etnisidad, relihiyon at iba pa. Ito ay ang pinakapayak na Karapatan at kalayaan na taglay ng isang tao, mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang kamatayan. Ang Karapatan pantao ay mga pamantayan na … Read more

Ano ang Pagkakaiba ng Pagkamamamayan at Nasyonalidad?

Ano ang Pagkakaiba ng Pagkamamamayan at Nasyonalidad? 2

Ang pagkamamamayan ay isang legal na katayuan na kinikilala ang isang indibidwal bilang bahagi ng isang estado salamantalang ang nasyonalidad ay madalas na tumutukoy sa lugar kung saan ipinanganak ang isang tao o kung saang estado siya may pagkamamamayan. Madalas ang terminong pagkamamamayan at nasyonalidad ay nagpapapalit dahil madalas walang pagkakaiba sa nais nitong tukuyin. … Read more

How to Differentiate Biases from Prejudices?

How to Differentiate Biases from Prejudices? 3

What differentiates biases from prejudices? It is important to understand that prejudice is the tendency to form an opinion or a prejudgment before acquiring awareness on a relevant fact regarding a case. On the other hand, a bias is being included or having an outlook that supports holding or presenting a partial perspective. What is … Read more

How to Use Conditionals in Expressing Arguments?

how to use conditionals to express arguments

Using conditionals in expressing arguments is important if you’re making a persuasive argument and you want to win over potential new supporters, then it’s important that you use conditionals in your statements. Simply put, conditionals make your arguments more convincing and more accurate because they offer both sides of an argument. If someone is on … Read more

Ano ang kahulugan ng Makabayan at Makabansa?

Ano ang kahulugan ng Makabayan at Makabansa? 4

Makabayan at Makabansa Ang dalawang termino, makabayan at makabansa, ay madalas na napagpapalit ng karamihang tao dulot na rin ng halos magkatulad na kahulugan nila. Ang parehong salita ay tumutukoy sa masidhing pagmamahal sa bayan at ang katapatan ng isang mamamayan sa bansa na kanyang kinalakihan. Pagiging Makabayan (Patriotism) Ang pagiging makabayan ay tumutukoy sa … Read more

Ano ang Implasyon? : Kahulugan, Sanhi at Epekto

Ano ang Implasyon? : Kahulugan, Sanhi at Epekto 5

Ang implasyon ay madalas na tumutukoy sa pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo na madalas na ginagamit, tulad ng pagkain, renta, langis, damit at iba pa. (Read the English version of this article: https://aralipunan.com/en/implasyon-inflation/) Ano ang kahulugan ng Implasyon? Ang implasyon ay pangkalahatang pagtaas ng mga presyo sa loob ng isang ekonomiya sa … Read more

Pear Deck Review: Improve your Google Slides (2021)

Pear Deck Review: Improve your Google Slides (2021) 7

Pear Deck is an educational app that allows students to be actively engaged in social and individual learning. Presentations are created by the teacher or presenter with the aid of their Google Drive account. The students then access the presentations by keying in their passcodes. They then go through the questions with the teacher monitoring … Read more

Quizizz Educational App Review: Making Quizzes Fun in 2021

Quizizz Educational App Review: Making Quizzes Fun in 2021 8

Quizizz is an online platform that offers learning by use of gamification; this makes its content engaging and immersive. This tool allows both the students and teachers to come up with and use the assessment questions. For it to work, every student is required to have a private password. Either in person or remotely, timed … Read more

Ano ang Diskriminasyon?

Ano ang Diskriminasyon? 9

Sa Pilipinas ang diskriminasyon dahil sa kasarian ang isa sa malaking isyu sa kasalukuyan. Mas lalo lamang naging maingay ang mga pangkasariang isyu sa Pilipinas dahil sa mga kaso ng pagpatay sa LGBT, malaking bilang ng karahasan sa babae at ang pagbibigay ng dagdag na karapatan sa mga LGBT sa mga kanluraning bansa. Maraming bahagi … Read more